en / cs

Garance kvality nabízeného řešení.

Zavedený systém kvality zaručuje vysokou kvalitu našich produktů a služeb.

Spolupracujeme s odborníky z obranného, leteckého a automobilového průmyslu a s odborníky z oblasti krizového řízení, akademických a výzkumných institucí. Tato významná spolupráce přináší vysokou kvalitu produktů a služeb.

Certifikáty kvality

  • ISO 9001:2015 vydaný Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA)
  • Osvědčení AQAP 2110 vydané Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Bezpečnostní prověrka

  • Osvědčení NBÚ č. 002403 na úroveň „Tajné“ vydané podle zákona 412/2005 Sb.

Členství

  • Moravský letecký klastr
  • Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP)

Licence

  • Povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem podle zákona č. 38/1994 Sb., v platném znění vydané Licenční správou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Osvědčení ODVL SDK MO

  • Osvědčení Ministerstva obrany k projektování vojenské letecké techniky (DOA-M)
  • Osvědčení Ministerstva obrany k výrobě vojenské letecké techniky (POA-M)